Tietosuojaseloste

F-Solutions Oy on sitoutunut toimimaan tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Erityisesti yhtiö on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen oikeuksia, kun näiden tietoja käsitellään F-Solutionsin järjestelmillä.

Mitä tietoja kerätään?

F-Solutions tallentaa asiakkaan toimittamia ja yhtiön palveluiden käyttämisestä kerättäviä henkilötietoja sopimusten toimeenpanemiseksi.

Kerättäviin tietoihin kuuluu:

 1. Henkilön tunnistetietoja, kuten nimi
 2. Yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 3. Asiakkaan ja yhtiön välisen sopimuksen tiedot, kuten sopimusehdot
 4. IP-osoite tai muut sähköiset tunnistetiedot
 5. Maksutiedot, kuten tieto mahdollisesta myöhästyneestä maksusta

Yhtiö toimii myös henkilötietojen käsittelijänä tarjotessaan palveluita rekisterinpitäjille. Tällöin rekisterinpitäjä määrittelee kerättävät tiedot ja käyttötarkoitukset.

Kenelle yhtiö luovuttaa henkilötietoja?

F-Solutions ei lähtökohtaisesti luovuta sen keräämiä henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta sen käyttämiä alihankkijoita. Yhtiö voi kuitenkin joissain tilanteissa olla velvoitettu luovuttamaan tietoja viranomaisille.

F-Solutionsin käyttämät alihankkijat on listattu osoitteessa https://www.f-solutions.fi/alihankkijat.

Missä tietoja säilytetään?

F-Solutions ei koskaan siirrä tietoja Euroopan talousalueen tai Euroopan komission hyväksymien tietoturvatasoltaan riittävien kolmansien maiden ulkopuolelle.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

F-Solutions säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on käyttötarkoituksen kannalta, yhtiön puolustamiseksi oikeusvaateilta, kuten vahingonkorvausvaatimuksilta, tai lainsäädännön vaatimana tarpeellista.

Kun henkilötietoja ei enää tarvita eikö yhtiö ole niitä velvoitettu tallentamaan, F-Solutions poistaa ne kohtuullisen ajan kuluessa.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia. Oikeuksia ovat:

 1. Oikeus saada kopio yhtiölle toimittamistasi henkilötiedoista
 2. Oikeus vaatia korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin
 3. Oikeus pyytää tietojesi poistamista tietyissä tilanteissa, kuten jos tietojen tallentaminen on perustunut suostumukseesi ja peruutat suostumuksesi.
 4. Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa, kuten jos F-Solutions on käsitellyt tietoja lainvastaisesti
 5. Oikeus kieltää tietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin
 6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

On mahdollista, että rekisteröidyn oikeuksia on rajoitettu lainsäädännössä. Esimerkiksi tietoja, jotka yhtiö on velvoitettu tallentamaan tietoyhteiskuntakaaren perusteella ei ole oikeutta saada poistetuksi.

Jokainen pyyntö oikeuksien käyttämiseksi arvioidaan tapauskohtaisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli rekisteröity ei ole tyytyväinen yhtiön vastaukseen, hänellä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Miten tietoja suojataan?

F-Solutions on toteuttanut ja toteuttaa jatkuvasti tarvittavat organisatoriset ja tekniset toimenpiteet henkilötietojen suojauksen varmistamiseksi. Yhtiön henkilötietoja käsittelevä henkilöstö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Teknisesti tietoja suojataan mm. kulunvalvonnalla, palomuureilla ja järjestelmien toimintaa valvovilla ohjelmistoilla.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

F-Solutions voi aika-ajoin päivittää tietosuojaselostetta. Uusin versio tietosuojaselosteesta löytyy aina yhtiön verkkosivustolta. Mikäli lainsäädäntö velvoittaa ilmoittamaan tietosuojaselosteen muutoksista, F-Solutions ilmoittaa asiasta rekisteröidyille sähköpostitse.

Yhteystiedot

Asiakaspalvelumme asiakaspalvelu@f-solutions.fi vastaa mielellään kaikkiin tähän tietosuojaselosteeseen liittyviin kysymyksiin.

Halutessanne voitte ottaa yhteyttä myös postitse:

F-Solutions Oy
PL 7
90571 OULU